385 1 5634 922

H.O.G. Linkovi


Join H.O.G.
(pristup u Harley Owners Group)

https://members.hog.com/HOG/HDMN_OnlineNewMemberInfo

# add VIN
(potreban je VIN broj motora u vlasništvu)

------------------------------------------------------------

H.O.G. Online Account Profile Details
(pregled detalja H.O.G. korisničkog profila)

https://members.hog.com/HOG/HD_Profile

------------------------------------------------------------

H.O.G. Membership Renewal
(obnova H.O.G. članstva)

https://members.hog.com/HOG/HDMN_RenewLogin

------------------------------------------------------------

H.O.G. Ride 365
(pregled prijeđenih kilometara prijavljenih u "H.O.G. Ride 365" program)

https://members.hog.com/HOG/HDMN_Ride365

# add H.O.G. ID
(za prijavu je potreban H.O.G. ID broj)