385 1 5634 922
Upute i Pravilnici

Upute i Pravilnici


Priručnik Pleter Chapter Croatia

HOG Pleter Chapter Croatia Handbook v2 2020-01-02.pdf

Sadržaj:
Predgovor - 4
Uvod - 5
Što su H.O.G® i Pleter Chapter Croatia - 6
H.O.G.® Chapter Godišnja povelja - 7
Što je Udruga vlasnika Harleya, ogranak Pleter - 24
Statut Udruge vlasnika Harleya, ogranak Pleter - 25
Kako postati član H.O.G.®-a - 44
Kako postati član Udruge vlasnika Harleya, ogranak Pleter - 45
Kako postati ravnopravan i aktivan član Udruge - 46
Kodeks ponašanja - 49
Aktivnosti Udruge - 68
Program sigurne vožnje - 97

------------------------------------------------------------

PREZENTACIJA - teorijski dio obuke vožnje motociklom, v1.2

PREZENTACIJA_HR_teorijski_dio_obuke_voznje_motociklom_v1.2.ppsx

Sadržaj:
Uvod - 2
Sigurnost - 6
Zaštitna oprema - 7
Pregled Motocikla - 19
Pravila Vožnje - 27
Upravljanje Motociklom - 32
Opasnost(i) - 36
Formacija u grupi i svrha pojedine formacije - 40
Pozicije u Formaciji - 46
Ručni Signali - 56

------------------------------------------------------------

HOG dokumenti (samo za članove)

Google disk

------------------------------------------------------------

Dokumenti Udruge Vlasnika Harleya, Ogranak Pleter (samo za članove)

Google disk

------------------------------------------------------------